Welding & Testing of Materials

Výskum a vývoj v oblasti technických vied

Chcem vedieť viac o výskume a vývoji
Home » Vzdelávanie » Kurzy zvárania

Kurzy zvárania

Ponuka kurzov zvárania

Ponúkame Vám školenia a skúšky zváračov v zmysle noriem STN 05 0705, STN EN 287-1,2 a školenie a preskúšanie zváračov z bezpečnostných ustanovení , platné pre rok 2016. Dĺžka a cena kurzu závisí od typu kurzu, dĺžky preškolenia a počtu účastníkov. Cenovú ponuku vypracujeme na mieru po vyšpecifikovaní Vašich požiadaviek.

Z-E 1

kurz zvárania elektrickým oblúkom obalenou elektródou nelegované a nízkolegované ocele

Cena na vyžiadanie

Z-E 3

kurz zvárania elektrickým oblúkom obalenou elektródou vysokolegované austenitické ocele

Cena na vyžiadanie

Z-M 1

kurz zvárania v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou nelegované a nízkolegované ocele

Cena na vyžiadanie

Z-M 3

kurz zvárania v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou vysokolegované austenitické ocele

Cena na vyžiadanie

Z-M 7

kurz zvárania v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou hliník a jeho zliatiny

Cena na vyžiadanie

Z-T 1

kurz zvárania v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou nelegované a nízkolegované ocele

Cena na vyžiadanie

Z-T 3

kurz zvárania v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou vysokolegované austenitické ocele

Cena na vyžiadanie

Z-T 6

kurz zvárania v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou medi a jej zliatin

Cena na vyžiadanie

Z-T 7

kurz zvárania v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou hliníka a jeho zliatin

Cena na vyžiadanie

Z-G 1

kurz zvárania plameňom nelegované a nízkolegované ocele

Cena na vyžiadanie

D-G 2

zaškolenie na rezanie a drážkovanie kyslíkom

Cena na vyžiadanie

D-G 5

zaškolenie na nahrievanie kovov plameňom

Cena na vyžiadanie

D-E 2

zaškolenie na rezanie a drážkovanie elektrickým oblúkom

Cena na vyžiadanie

D-M 1

zaškolenie na stehovanie v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou

Cena na vyžiadanie

Preškolenie z bezpečnostných ustanovení (potrebné na predĺženie platnosti základných kurzov)

Cena na vyžiadanie

pri preškolení z bezpečnostných predpisov súčasne, zváranie plameňom a zváranie elektrickým oblúkom

Cena na vyžiadanie

Úradné skúšky zváračov podľa STN EN 287-1. Cena závisí od metódy a zručnosti uchádzača

Cena na vyžiadanie

Certifikácia zváračov s úradnými skúškami v zmysle Smernice PED 97/23/ES – tlakové zariadenia

Cena na vyžiadanie

Periodické skúšky zváračov

Cena na vyžiadanie

Operátor tavného zvárania a zoraďovač odporového zvárania pre vysoko mechanizované a automatizované zváranie kovových materiálov v zmysle STN EN ISO 14732:22014-02 /050708/

Poplatok za zaškolenie v rozsahu jedného dňa

Cena na vyžiadanie

Záverečná skúška a jej vyhodnotenie

Cena na vyžiadanie

Certifikát podľa STN EN ISO 14732:2014-02 /050708/

Cena na vyžiadanie

Spájkovanie STN EN 13 133

Cena na vyžiadanie

Rozšírenie rozsahu platnosti certifikátu

Cena na vyžiadanie

Rozsah školení je stanovený v zmysle STN EN ISO 9712. Ponúkame certifikáciu cez certifikačné orgány PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. a Výskumný ústav zváračský Priemyselný inštitút SR. V prípade objednávky školenia a certifikácie pre viac ľudí ponúkame zaujímavé zľavy. Cenovú ponuku na mieru vypracujeme po prvom kontakte a vyšpecifikovaní požiadaviek zákazníka. V prípade, že Vám nevyhovuje ani jeden z uvedených termínov ponúkame individuálne termíny. Zároveň Vám zašleme osnovu kurzu. Poplatok je stanovený ako cena dohodou v súlade so Zákonom č. 18/96 Z. z., nie je v ňom zahrnutá cena skúšok a certifikácie. V prípade väčšieho počtu účastníkov zorganizujeme kurz aj priamo vo Vašej firme. Garantujeme lektorov certifikovaných v II. a III. stupni s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti NDT v rôznych priemyselných odvetviach.

Pozrite si tiež

Montáž a zváranie

Na základe požiadaviek v oblasti zvárania Welding & Testing of Materials - ( WTM ) môže svojim zákazníkom ponúknuť nasledovné služby: Zváranie a montáž vyhradených tlakových zariadení, kvapalinových a parných kotlov, stabilných tlakových nádob, potrubných vedení a samotná montáž do funkčného celku..

Čítaj viac
Technické poradenstvo

Odborný zváračský dozor: EWE - európsky zváračský inžinier, IWE - medzinárodný zváračský inžinier, EWI-E - európsky zváračský inšpektor - inžinier, EWT – európsky zváračský technológ. Spracovanie technologických postupov zvárania

Čítaj viac
Akreditované laboratórium podľa ISO/IEC 17025

Nedeštruktívna kontrola umožňuje identifikovať a dokumentovať necelistvosti materiálov pomocou využitia fyzikálnych javov. Pre potreby našich zákazníkov môžeme poskytnúť nasledovné skúšky: Skúšanie materiálov, Poradenstvo pri navrhovaní NDT kontroly,..

Čítaj viac
KOMPLEXNÁ PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ

Realizujeme a zabezpečujeme práce v plnom rozsahu: Zemné práce, Prekládky IS, Stavba, údržba a opravy líniových vedení, Oceľové konštrukcie, Mostné oceľové konštrukcie, Protihlukové steny, Odvodnenie mostných objektov, Oceľové portály..

Čítaj viac

Kontaktujte nás

WELDING & TESTING OF MATERIALS, s.r.o.
(W&TM)


Sídlo Prevádzka
Moyzesová 939/46 Dlhá 88
Žilina 010 01 Žilina 010 09

Tel: +421 41 500 66 97
Fax: + 421 41 500 66
email: office@wtm.sk

www.wtm.sk

MenoPriezvisko
EmailPredmet
Správa