Welding & Testing of Materials

Výskum a vývoj v oblasti technických vied

Chcem vedieť viac o výskume a vývoji
Home » NDT kurzy

NDT kurzy

Ponuka vzdelávania WELDING & TESTING OF MATERIALS s.r.o., Žilina.

Dovoľte nám predložiť Vám ponuku vzdelávacích aktivít školiaceho strediska WELDIND & TESTING OF MATERIALS v oblasti nedeštruktívneho testovania materiálov na druhý polrok 2017:

metóda Prístrojové vybavenie používané na kurze počet hodín cena Termín
UT 1+2 EPOCH, Panametrics, Omniscan, mierky K1, K2, sada mierok s bočným valcovým vývrtom . Možnosť využívania laboratória v mieste školenia vrátane prístrojového vybavenia. 120 hod na vyžiadanie
Možnosť dohody
RT 1+2 RTG lampy, prenosné žiariče na báze Ir192, Se75, Yb169, Katalóg ASME pre určovanie chýb odliatkov, denzitometer, negatoskopy, drôtikové mierky. Možnosť využívania laboratória v mieste školenia vrátane prístrojového vybavenia. 120 hod na vyžiadanie
Možnosť dohody
RT-FAS denzitometer, negatoskopy 56 hod na vyžiadanie
Možnosť dohody
UTT Panametrics 24 hod na vyžiadanie Možnosť dohody
MT1+2 Tide jarmo, elektrody, UV lampa, UV meter, Lux meter, sady sprejov farebné aj florescenčné 40 hod na vyžiadanie
Možnosť dohody
PT1+2 sady sprejov farebné, duálne aj florescenčné, UV lampa, UV meter, Lux meter, 40 hod na vyžiadanie
Možnosť dohody
VT1+2 Sady mierok na priamu VT kontrolu, videoendoskop 40 hod na vyžiadanie
Možnosť dohody
VT ThP Sady mierok na priamu VT kontrolu, videoendoskop 40 hod na vyžiadanie Možnosť dohody
ET 88 hod na vyžiadanie Možnosť dohody
KT Ukážky koróznych skúšok pod napätím, anódová katódová ochrana, nátery 40 hod na vyžiadanie Možnosť dohody
MT3, PT3, VT3 32 hod
24 hod
24 hod
na vyžiadanie Možnosť dohody

Rozsah školenia je stanovený v zmysle STN EN ISO 9712. Ponúkame certifikáciu cez certifikačné orgány PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. a Výskumný ústav zváračský Priemyslený inštitút SR. V prípade, že si objednáte školenie a certifikáciu pre viac ľudí Vám ponúkame zaujímavé zľavy. Cenovú ponuku na mieru vypracujeme po prvom kontakte a vyšpecifikovaní Vašich požiadaviek. V prípade, že Vám nevyhovuje ani jeden z uvedených termínov ponúkame individuálne termíny. Zároveň Vám zašleme osnovu kurzu. Poplatok je stanovený ako cena dohodou v súlade so Zákonom č. 18/96 Z.z., nie je v ňom zahrnutá cena skúšok a certifikácie. V prípade väčšieho počtu účastníkov (4 a viac ) zorganizujeme kurz aj priamo vo Vašej firme. Garantujeme lektorov certifikovaných v II a III. stupni s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti NDT v rôznych priemyselných odvetviach.

Pozrite si tiež

Montáž a zváranie

Na základe požiadaviek v oblasti zvárania Welding & Testing of Materials - ( WTM ) môže svojim zákazníkom ponúknuť nasledovné služby: Zváranie a montáž vyhradených tlakových zariadení, kvapalinových a parných kotlov, stabilných tlakových nádob, potrubných vedení a samotná montáž do funkčného celku..

Čítaj viac
Technické poradenstvo

Odborný zváračský dozor: EWE - európsky zváračský inžinier, IWE - medzinárodný zváračský inžinier, EWI-E - európsky zváračský inšpektor - inžinier, EWT – európsky zváračský technológ. Spracovanie technologických postupov zvárania

Čítaj viac
Akreditované laboratórium podľa ISO/IEC 17025

Nedeštruktívna kontrola umožňuje identifikovať a dokumentovať necelistvosti materiálov pomocou využitia fyzikálnych javov. Pre potreby našich zákazníkov môžeme poskytnúť nasledovné skúšky: Skúšanie materiálov, Poradenstvo pri navrhovaní NDT kontroly,..

Čítaj viac
KOMPLEXNÁ PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ

Realizujeme a zabezpečujeme práce v plnom rozsahu: Zemné práce, Prekládky IS, Stavba, údržba a opravy líniových vedení, Oceľové konštrukcie, Mostné oceľové konštrukcie, Protihlukové steny, Odvodnenie mostných objektov, Oceľové portály..

Čítaj viac

Kontaktujte nás

WELDING & TESTING OF MATERIALS, s.r.o.
(W&TM)


Sídlo Prevádzka
Moyzesová 939/46 Dlhá 88
Žilina 010 01 Žilina 010 09

Tel: +421 41 500 66 97
Fax: + 421 41 500 66
email: office@wtm.sk

www.wtm.sk

MenoPriezvisko
EmailPredmet
Správa