English
WELDING & TESTING OF MATERIALS

Výskum a vývoj v oblasti technických vied

Chcem vedieť viac o výskume a vývoji

Magnetická prášková skúška – MT

Ide o nedeštruktívnu skúšobnú metódu na zisťovanie povrchových a podpovrchových necelistvostí vo feromagnetických materiáloch. Testovacia metóda zahŕňa aplikáciu magnetického poľa externe, alebo použitie elektrického prúdu priamo cez materiál, ktorý vytvorí magnetické pole v materiáli. Zároveň sú viditeľné feromagnetické častice nanášané na skúšobný povrch.

Prítomnosť povrchových necelistvostí alebo necelistvostí tesne pod povrchom spôsobuje deformáciu magnetického poľa, ktorá zasa spôsobuje magnetický rozptyl pri chybe. Magnetické častice sú priťahované rozptýleným poľom v oblasti diskontinuity a priľnú k okrajom, kde sa vykreslí jej tvar. Táto skúška je veľmi citlivá skúšobná metóda. Táto metóda sa nepoužíva na neželezné materiály a austenitické nehrdzavejúce ocele. Existuje niekoľko spôsobov magnetizácie testovaných častí.

Prístrojové vybavenie

Magnetizačné metódy:

Naše prístrojové vybavenie:

VŠETKY SKÚŠKY SÚ AKREDITOVANÉ A VYKONÁVA ICH PERSONÁL S KVALIFIKÁCIOU PODĽA STN EN 9712 LEVEL II A III.

Pri kontrole väčších počtov rovnakých výrobkov si vyrábame vlastné zariadenia na ich kontrolu, aby bola zabezpečená požadovaná veľkosť magnetického poľa, ktorá bude schopná identifikovať chyby v požadovanom rozsahu pre konkrétny výrobok.

Pozrite si tiež

Montáž a zváranie

Na základe požiadaviek v oblasti zvárania WELDING & TESTING OF MATERIALS môže svojim zákazníkom ponúknuť nasledovné služby: Zváranie a montáž vyhradených tlakových zariadení, kvapalinových a parných kotlov, stabilných tlakových nádob, rubných vedení a samotná montáž do funkčného celku..

Čítaj viac
Technické poradenstvo

Odborný zváračský dozor: EWE - európsky zváračský inžinier, IWE - medzinárodný zváračský inžinier, EWI-E - európsky zváračský inšpektor - inžinier, EWT – európsky zváračský technológ. Spracovanie technologických postupov zvárania

Čítaj viac
Akreditované laboratórium podľa STN EN ISO/IEC 17025

Nedeštruktívna kontrola umožňuje identifikovať a dokumentovať necelistvosti materiálov pomocou využitia fyzikálnych javov. Pre potreby našich zákazníkov môžeme poskytnúť nasledovné skúšky: Skúšanie materiálov, Poradenstvo pri navrhovaní NDT kontroly,..

Čítaj viac
KOMPLEXNÁ PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ

Realizujeme a zabezpečujeme práce v plnom rozsahu: Zemné práce, Prekládky IS, Stavba, údržba a opravy líniových vedení, Oceľové konštrukcie, Mostné oceľové konštrukcie, Protihlukové steny, Odvodnenie mostných objektov, Oceľové portály..

Čítaj viac

Kontaktujte nás

WELDING & TESTING OF MATERIALS, s.r.o.

Adresa
Dlhá 1011/88D
Žilina 010 09

IČO: 47601566
DIČ: 2024146289
IČ DPH: SK2024146289
IBAN: SK76 1100 0000 0029 4100 5283