English
WELDING & TESTING OF MATERIALS

Výskum a vývoj v oblasti technických vied

Chcem vedieť viac o výskume a vývoji

Penetračná / kapilárna skúška – PT

Penetračná/kapilárna skúška je rýchla, ekonomická a široko používaná nedeštruktívna skúšobná metóda na detekciu povrchových vád vo všetkých typoch neporéznych materiáloch (kovy, plasty alebo keramika). Penetračná skúška je založená princípoch kapilárneho pôsobenia, pri ktorom penetrant preniká do dutín na povrchu skúšaného objektu.

Vykonáva sa na dôkladne vyčistenom skúšobnom povrchu, nanesením farebnej, alebo fluorescenčnej penetračnej kvapaliny. Po určenom čase pôsobenia sa nadbytočný penetrant odstráni a aplikuje sa vývojka. Po zaschnutí vývojky prenikne penetrant do vývojky a tým vykreslí chybu. Skúšobná plocha sa kontroluje v prirodzenom svetle, alebo čiernom (UV) svetle (v závislosti od typu penetrantu).

SKÚŠKY SA REALIZUJÚ NA ZÁKLADE POŽIADAVIEK ZÁKAZNÍKA FAREBNOU, ALEBO FLUORESCENČNOU METÓDOU; SKÚŠKY SÚ AKREDITOVANÉ A VYKONÁVA ICH PERSONÁL S KVALIFIKÁCIOU PODĽA STN EN 9712 LEVEL II A III.

Prístrojové vybavenie

Skúška sa používa na kontrolu kovových aj nekovových materiálov. Penetračná skúška sa využíva prevažne na neferitických materiáloch v leteckom a kozmickom priemysle a pri výrobkoch z nehrdzavejúcej ocele. Výhodou tejto skúšky je nákladová a časová nenáročnosť. Nevýhodou, že odhaľuje iba povrchové chyby.

Naše prístrojové vybavenie:

Pozrite si tiež

Montáž a zváranie

Na základe požiadaviek v oblasti zvárania WELDING & TESTING OF MATERIALS môže svojim zákazníkom ponúknuť nasledovné služby: Zváranie a montáž vyhradených tlakových zariadení, kvapalinových a parných kotlov, stabilných tlakových nádob, rubných vedení a samotná montáž do funkčného celku..

Čítaj viac
Technické poradenstvo

Odborný zváračský dozor: EWE - európsky zváračský inžinier, IWE - medzinárodný zváračský inžinier, EWI-E - európsky zváračský inšpektor - inžinier, EWT – európsky zváračský technológ. Spracovanie technologických postupov zvárania

Čítaj viac
Akreditované laboratórium podľa STN EN ISO/IEC 17025

Nedeštruktívna kontrola umožňuje identifikovať a dokumentovať necelistvosti materiálov pomocou využitia fyzikálnych javov. Pre potreby našich zákazníkov môžeme poskytnúť nasledovné skúšky: Skúšanie materiálov, Poradenstvo pri navrhovaní NDT kontroly,..

Čítaj viac
KOMPLEXNÁ PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ

Realizujeme a zabezpečujeme práce v plnom rozsahu: Zemné práce, Prekládky IS, Stavba, údržba a opravy líniových vedení, Oceľové konštrukcie, Mostné oceľové konštrukcie, Protihlukové steny, Odvodnenie mostných objektov, Oceľové portály..

Čítaj viac

Kontaktujte nás

WELDING & TESTING OF MATERIALS, s.r.o.

Adresa
Dlhá 1011/88D
Žilina 010 09

IČO: 47601566
DIČ: 2024146289
IČ DPH: SK2024146289
IBAN: SK76 1100 0000 0029 4100 5283