English
WELDING & TESTING OF MATERIALS

Výskum a vývoj v oblasti technických vied

Chcem vedieť viac o výskume a vývoji

Skúška prežiarením – RT

Rádiografia je najbežnejšie známa testovacia nedeštruktívna metóda na získanie trvalého obrazu povrchových a podpovrchových (vnútorných) nespojitostí. Tie isté diskontinuity môžu byť kontrolované opakovane a rádiogramy možno porovnať s meraním zmeny veľkosti a tvaru vady s odstupom času. Kontrolujú sa ním zvárané časti, odliatky, výkovky, meranie hrúbky steny, mapovanie korózie, detekcia zosilnení v betónových doskách, meranie objemovej hustoty materiálov, meranie pórovitosti v betóne atď.

Konvenčná (snímková) rádiografia je najcitlivejšia skúšobná metóda, oproti nej má však digitálna (počítačová) rádiografia mnohé výhody, ako je rýchlosť, schopnosť pracovať so širším rozsahom hrúbok prežarovaných objektov, čas expozície a pozitívny efekt na životné prostredie.

VŠETKY SKÚŠKY SÚ AKREDITOVANÉ A VYKONÁVA ICH PERSONÁL S KVALIFIKÁCIOU PODĽA STN EN 9712 LEVEL II A III.

Skúška prežiarením – RT

Naše prístrojové vybavenie:

Skúšky prežiarením vykonávame na schválenom defektoskopickom pracovisku v sídle spoločnosti a na prechodných pracoviskách. V súčasnosti máme platné oprávnenie vykonávať skúšky prežiarením – RT na prechodných pracoviskách na území Slovenskej a Českej republiky.

Pozrite si tiež

Montáž a zváranie

Na základe požiadaviek v oblasti zvárania WELDING & TESTING OF MATERIALS môže svojim zákazníkom ponúknuť nasledovné služby: Zváranie a montáž vyhradených tlakových zariadení, kvapalinových a parných kotlov, stabilných tlakových nádob, rubných vedení a samotná montáž do funkčného celku..

Čítaj viac
Technické poradenstvo

Odborný zváračský dozor: EWE - európsky zváračský inžinier, IWE - medzinárodný zváračský inžinier, EWI-E - európsky zváračský inšpektor - inžinier, EWT – európsky zváračský technológ. Spracovanie technologických postupov zvárania

Čítaj viac
Akreditované laboratórium podľa STN EN ISO/IEC 17025

Nedeštruktívna kontrola umožňuje identifikovať a dokumentovať necelistvosti materiálov pomocou využitia fyzikálnych javov. Pre potreby našich zákazníkov môžeme poskytnúť nasledovné skúšky: Skúšanie materiálov, Poradenstvo pri navrhovaní NDT kontroly,..

Čítaj viac
KOMPLEXNÁ PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ

Realizujeme a zabezpečujeme práce v plnom rozsahu: Zemné práce, Prekládky IS, Stavba, údržba a opravy líniových vedení, Oceľové konštrukcie, Mostné oceľové konštrukcie, Protihlukové steny, Odvodnenie mostných objektov, Oceľové portály..

Čítaj viac

Kontaktujte nás

WELDING & TESTING OF MATERIALS, s.r.o.

Adresa
Dlhá 1011/88D
Žilina 010 09

IČO: 47601566
DIČ: 2024146289
IČ DPH: SK2024146289
IBAN: SK76 1100 0000 0029 4100 5283