English
WELDING & TESTING OF MATERIALS

Výskum a vývoj v oblasti technických vied

Chcem vedieť viac o výskume a vývoji

Skúška ultrazvukom – UT

Pri ultrazvukovej skúške sa vysielajú veľmi krátke pulzné vlny do materiálu za účelom identifikácie vnútorných chýb, alebo za účelom zistenia charakteristík materiálu. Bežne sa táto technika používa aj pri zisťovaní hrúbky materiálov, napríklad kontrola hrúbky materiálu v dôsledku korózie. Ultrazvuková skúška sa často používa pri kontrole oceľových materiálov, zliatin, taktiež sa používa pri kontrole betónových povrchov, dreva, plastov a kompozitných materiálov, aj keď s omnoho menšou presnosťou. Typická aplikácia je v oblasti strojárstva, letectva a automobilového priemyslu.

Existujú dva spôsoby prijímania ultrazvukových vĺn, odrazom (pulzné echo) a útlmom. Pri odraze sonda vysiela a súčasne prijíma odraz. Odraz vzniká na druhej stene kontrolovaného objektu, alebo vo vade vo vnútri materiálu. Prístroj zobrazuje tieto údaje vo forme signálu s amplitúdou reprezentujúcou čas príchodu odrazu. Pri útlme jedna sonda vysiela signál a druhá sníma množstvo signálu, ktorý k nej dorazí. Prípadné vady zmenšujú množstvo prenesených vĺn a tým sa indikuje existencia vád v objekte.

VŠETKY SKÚŠKY SÚ AKREDITOVANÉ A VYKONÁVA ICH PERSONÁL S KVALIFIKÁCIOU PODĽA STN EN 9712 LEVEL II A III.

Skúška ultrazvukom – UT

Naše prístrojové vybavenie:

Skúšky ultrazvukom realizujeme modernými prístrojmi, okrem klasickej skúšky ultrazvukom disponujeme aj zariadením na metódu PA, ktorá umožňuje aj vizualizáciu kontrolovaného objektu so záznamom, pričom zobrazí aj tvar, hĺbku a veľkosť nájdenej vady. Našou prednosťou je aj pripravenosť vykonať skúšky vo veľmi krátkej lehote tak, aby sme splnili aj náročné a prísne požiadavky našich zákazníkov.

Pozrite si tiež

Montáž a zváranie

Na základe požiadaviek v oblasti zvárania WELDING & TESTING OF MATERIALS môže svojim zákazníkom ponúknuť nasledovné služby: Zváranie a montáž vyhradených tlakových zariadení, kvapalinových a parných kotlov, stabilných tlakových nádob, rubných vedení a samotná montáž do funkčného celku..

Čítaj viac
Technické poradenstvo

Odborný zváračský dozor: EWE - európsky zváračský inžinier, IWE - medzinárodný zváračský inžinier, EWI-E - európsky zváračský inšpektor - inžinier, EWT – európsky zváračský technológ. Spracovanie technologických postupov zvárania

Čítaj viac
Akreditované laboratórium podľa STN EN ISO/IEC 17025

Nedeštruktívna kontrola umožňuje identifikovať a dokumentovať necelistvosti materiálov pomocou využitia fyzikálnych javov. Pre potreby našich zákazníkov môžeme poskytnúť nasledovné skúšky: Skúšanie materiálov, Poradenstvo pri navrhovaní NDT kontroly,..

Čítaj viac
KOMPLEXNÁ PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ

Realizujeme a zabezpečujeme práce v plnom rozsahu: Zemné práce, Prekládky IS, Stavba, údržba a opravy líniových vedení, Oceľové konštrukcie, Mostné oceľové konštrukcie, Protihlukové steny, Odvodnenie mostných objektov, Oceľové portály..

Čítaj viac

Kontaktujte nás

WELDING & TESTING OF MATERIALS, s.r.o.

Adresa
Dlhá 1011/88D
Žilina 010 09

IČO: 47601566
DIČ: 2024146289
IČ DPH: SK2024146289
IBAN: SK76 1100 0000 0029 4100 5283