English
WELDING & TESTING OF MATERIALS

Výskum a vývoj v oblasti technických vied

Chcem vedieť viac o výskume a vývoji

Skúška vírivými prúdmi – ET

Skúška vírivými prúdmi – ET využíva elektromagnetickú indukciu na zistenie nedostatkov vo vodivých materiáloch. Na skúšaný predmet pôsobí striedavé magnetické pole cievky, ktoré v ňom indukuje striedavé napätie. Vodivý predmet predstavuje uzavretý prúdovodič a preto v ňom vznikajú cirkulárne, tzv. vírivé prúdy. Vírivé prúdy vytvárajú svoje vlastné magnetické pole, ktoré má opačnú fázu ako pole budiace. Tým je budiace pole zoslabované a vzniká výsledné pole dané vektorovým súčtom oboch polí. Necelistvosti v predmete znižujú elektrickú vodivosť materiálu a tak aj hustotu vírivých prúdov. Amplitúda a fáza tohto výsledného póla sú nositeľom informácie o stave predmetu. Zmena prietoku vírivého prúdu a zodpovedajúca zmena fázy a amplitúdy sa porovnáva so známymi hodnotami.

Skúška vírivými prúdmi – ET

Metóda testu vírivého prúdu dokáže odhaliť veľmi malé trhliny na povrchu alebo v blízkosti povrchu materiálu, skúšané povrchy vyžadujú minimálnu prípravu. Najväčšou výhodou metódy vírivého prúdu je to, že sa môže použiť na určenie povrchových chýb na lakovanom, izolovanom, alebo potiahnutom povrchu. Zisťovanie chýb prostredníctvom tejto metódy sa bežne využíva v leteckom priemysle, kontrole žeriavov, v betonárskom priemysle a v iných priemyselných odvetviach, kde nie je možné odstrániť ochranný povrch.

Naše prístrojové vybavenie:

Princíp testu vírivého prúdu, ktorý meria zmenou odporu vodivého materiálu, ho robí užitočným pri širokom spektre aplikácií, ako je meranie vodivosti, triedenie materiálu, hodnotenie podmienok tepelného spracovania, triedenie materiálov na základe tvrdosti a pevnosti, meranie hrúbky tenkých komponentov. V porovnaní s inými metódami detekcie povrchových chýb vyžaduje test vírivého prúdu vysoko kvalifikovaných a skúsených technikov. Skúšky vykonáva personál s kvalifikáciou podľa STN EN ISO 9712 Level II a III.

Pozrite si tiež

Montáž a zváranie

Na základe požiadaviek v oblasti zvárania WELDING & TESTING OF MATERIALS môže svojim zákazníkom ponúknuť nasledovné služby: Zváranie a montáž vyhradených tlakových zariadení, kvapalinových a parných kotlov, stabilných tlakových nádob, rubných vedení a samotná montáž do funkčného celku..

Čítaj viac
Technické poradenstvo

Odborný zváračský dozor: EWE - európsky zváračský inžinier, IWE - medzinárodný zváračský inžinier, EWI-E - európsky zváračský inšpektor - inžinier, EWT – európsky zváračský technológ. Spracovanie technologických postupov zvárania

Čítaj viac
Akreditované laboratórium podľa STN EN ISO/IEC 17025

Nedeštruktívna kontrola umožňuje identifikovať a dokumentovať necelistvosti materiálov pomocou využitia fyzikálnych javov. Pre potreby našich zákazníkov môžeme poskytnúť nasledovné skúšky: Skúšanie materiálov, Poradenstvo pri navrhovaní NDT kontroly,..

Čítaj viac
KOMPLEXNÁ PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ

Realizujeme a zabezpečujeme práce v plnom rozsahu: Zemné práce, Prekládky IS, Stavba, údržba a opravy líniových vedení, Oceľové konštrukcie, Mostné oceľové konštrukcie, Protihlukové steny, Odvodnenie mostných objektov, Oceľové portály..

Čítaj viac

Kontaktujte nás

WELDING & TESTING OF MATERIALS, s.r.o.

Adresa
Dlhá 1011/88D
Žilina 010 09

IČO: 47601566
DIČ: 2024146289
IČ DPH: SK2024146289
IBAN: SK76 1100 0000 0029 4100 5283