English
WELDING & TESTING OF MATERIALS

Výskum a vývoj v oblasti technických vied

Chcem vedieť viac o výskume a vývoji

Vizuálna kontrola – VT

Ide o najstaršiu a najpoužívanejšiu nedeštruktívnu metódu skúšania. Uplatňuje sa na takmer každý výrobok ako základný nástroj na zabezpečenie kvality. Vo všeobecnosti najneprijateľnejšími vadami sú vady na povrchu materiálov a výrobkov. Vizuálna kontrola, inšpekcie a skenovanie môžu úspešne odhaliť tieto neprijateľné diskontinuity povrchu.

Okrem bežnej priamej vizuálnej kontroly ponúkame aj nepriamu metódu prostredníctvom videoskopu. Pri tejto nepriamej metóde dokážeme skontrolovať vnútorné priestory zváraných konštrukcií endoskopom.

Týmto zariadením dokážeme určiť aj veľkosť zvarov v neprístupných priestoroch. Výsledok skúšky je možné uchovať a prehliadať formou obrazového videozáznamu.

Výkon kontroly realizujeme u nás v stálych priestoroch laboratória, ale máme k dispozícii aj pojazdné laboratórium. Naše prístrojové vybavenie a personál nám umožňuje zostaviť viacero pracovných skupín súčasne.

NDT KONTROLU VYKONÁVAJÚ NAŠI PRACOVNÍCI S KVALIFIKÁCIOU PODĽA STN EN ISO 9712, LEVEL II A III. VŠETKY SKÚŠKY SÚ AKREDITOVANÉ.

Vizuálna kontrola – VT

Naše prístrojové vybavenie:

Pozrite si tiež

Montáž a zváranie

Na základe požiadaviek v oblasti zvárania WELDING & TESTING OF MATERIALS môže svojim zákazníkom ponúknuť nasledovné služby: Zváranie a montáž vyhradených tlakových zariadení, kvapalinových a parných kotlov, stabilných tlakových nádob, rubných vedení a samotná montáž do funkčného celku..

Čítaj viac
Technické poradenstvo

Odborný zváračský dozor: EWE - európsky zváračský inžinier, IWE - medzinárodný zváračský inžinier, EWI-E - európsky zváračský inšpektor - inžinier, EWT – európsky zváračský technológ. Spracovanie technologických postupov zvárania

Čítaj viac
Akreditované laboratórium podľa STN EN ISO/IEC 17025

Nedeštruktívna kontrola umožňuje identifikovať a dokumentovať necelistvosti materiálov pomocou využitia fyzikálnych javov. Pre potreby našich zákazníkov môžeme poskytnúť nasledovné skúšky: Skúšanie materiálov, Poradenstvo pri navrhovaní NDT kontroly,..

Čítaj viac
KOMPLEXNÁ PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ

Realizujeme a zabezpečujeme práce v plnom rozsahu: Zemné práce, Prekládky IS, Stavba, údržba a opravy líniových vedení, Oceľové konštrukcie, Mostné oceľové konštrukcie, Protihlukové steny, Odvodnenie mostných objektov, Oceľové portály..

Čítaj viac

Kontaktujte nás

WELDING & TESTING OF MATERIALS, s.r.o.

Adresa
Dlhá 1011/88D
Žilina 010 09

IČO: 47601566
DIČ: 2024146289
IČ DPH: SK2024146289
IBAN: SK76 1100 0000 0029 4100 5283