English
WELDING & TESTING OF MATERIALS

Výskum a vývoj v oblasti technických vied

Chcem vedieť viac o výskume a vývoji

NDT kurzy

Metóda Prístrojové vybavenie používané na kurze Hodín
UT 1+2 Ultrazvuk Olympus EPOCH 600, USM 25, GE USM GO+, RD Omniscan MX Phased array, mierky K1, K2, sada mierok s bočným valcovým vývrtom. 120
RT 1+2 RTG lampy, prenosné žiariče s izotopom Ir192, Se75, Yb169, Katalóg ASME pre určovanie chýb odliatkov, denzitometer, negatoskopy, drôtikové mierky. 120
RT-FAS denzitometer, negatoskopy 56
UTT Panametrics, hrúbkomery, Krauftkramer, Panametrics, a Dakota 24
MT1+2 Elektromagnetické jarmo Tiede, Prúdový zdroj, priložené elektródy, pomocný vodič, posuvné cievky, elektródy, UV lampa, UV meter, Lux meter, sady sprejov farebné aj florescenčné 40
PT1+2 Sady sprejov farebné, duálne aj florescenčné, UV lampa, UV meter, Lux meter 40
VT1+2 Sady mierok na priamu VT kontrolu, videoendoskop, porovnávací katalóg na hodnotenie povrchov odliatkov SCRATA 40
VT ThP Sady mierok na priamu VT kontrolu, videoendoskop 40
ET 1+2 ET prístroj GE MENTOR EM, sada snímač na kontrolu povrchu a zvarov, kalibračná mierka 88
LT B 1+2 Vývevy, Manometre, teplomery, sada komôrok, kalibračné netesnosti 56
LT C 1+2 Sensitor H2000, detekčný plyn, kalibračný plyn, kalibračné mierky 64

Rozsah školenia je stanovený v zmysle STN EN ISO 9712. Zároveň je tu možnosť využívať laboratórium v mieste školenia vrátane prístrojového vybavenia. V prípade, že si objednáte školenie a certifikáciu pre viac ľudí Vám ponúkame zaujímavé zľavy. Cenovú ponuku na mieru vypracujeme po prvom kontakte a vyšpecifikovaní Vašich požiadaviek. V prípade väčšieho počtu účastníkov (4 a viac) zorganizujeme kurz aj priamo vo Vašej firme. Garantujeme lektorov certifikovaných v II a III. stupni s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti NDT v rôznych priemyselných odvetviach.

Pozrite si tiež

Montáž a zváranie

Na základe požiadaviek v oblasti zvárania WELDING & TESTING OF MATERIALS môže svojim zákazníkom ponúknuť nasledovné služby: Zváranie a montáž vyhradených tlakových zariadení, kvapalinových a parných kotlov, stabilných tlakových nádob, rubných vedení a samotná montáž do funkčného celku..

Čítaj viac
Technické poradenstvo

Odborný zváračský dozor: EWE - európsky zváračský inžinier, IWE - medzinárodný zváračský inžinier, EWI-E - európsky zváračský inšpektor - inžinier, EWT – európsky zváračský technológ. Spracovanie technologických postupov zvárania

Čítaj viac
Akreditované laboratórium podľa STN EN ISO/IEC 17025

Nedeštruktívna kontrola umožňuje identifikovať a dokumentovať necelistvosti materiálov pomocou využitia fyzikálnych javov. Pre potreby našich zákazníkov môžeme poskytnúť nasledovné skúšky: Skúšanie materiálov, Poradenstvo pri navrhovaní NDT kontroly,..

Čítaj viac
KOMPLEXNÁ PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ

Realizujeme a zabezpečujeme práce v plnom rozsahu: Zemné práce, Prekládky IS, Stavba, údržba a opravy líniových vedení, Oceľové konštrukcie, Mostné oceľové konštrukcie, Protihlukové steny, Odvodnenie mostných objektov, Oceľové portály..

Čítaj viac

Kontaktujte nás

WELDING & TESTING OF MATERIALS, s.r.o.

Adresa
Dlhá 1011/88D
Žilina 010 09

IČO: 47601566
DIČ: 2024146289
IČ DPH: SK2024146289
IBAN: SK76 1100 0000 0029 4100 5283