Welding & Testing of Materials

Výskum a vývoj v oblasti technických vied

Chcem vedieť viac o výskume a vývoji

Kurzy zvárania

Ponuka kurzov zvárania

Ponúkame Vám školenia a skúšky zváračov v zmysle noriem STN 05 0705, STN EN 287-1,2 a školenie a preskúšanie zváračov z bezpečnostných ustanovení. Dĺžka a cena kurzu závisí od typu kurzu, dĺžky preškolenia a počtu účastníkov. Cenovú ponuku vypracujeme na mieru po vyšpecifikovaní Vašich požiadaviek.

Kurz Popis kurzu
Z-E 1 kurz zvárania elektrickým oblúkom obalenou elektródou nelegované a nízkolegované ocele

Termín na vyžiadanie

Cena na vyžiadanie

Z-E 3 kurz zvárania elektrickým oblúkom obalenou elektródou vysokolegované austenitické ocele
Z-M 1 kurz zvárania v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou nelegované a nízkolegované ocele
Z-M 3 kurz zvárania v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou vysokolegované austenitické ocele
Z-M 7 kurz zvárania v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou hliník a jeho zliatiny
Z-T 1 kurz zvárania v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou nelegované a nízkolegované ocele
Z-T 3 kurz zvárania v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou vysokolegované austenitické ocele
Z-T 6 kurz zvárania v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou medi a jej zliatin
Z-T 7 kurz zvárania v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou hliníka a jeho zliatin
Z-G 1 kurz zvárania plameňom nelegované a nízkolegované ocele
Z-G 2 zaškolenie na rezanie a drážkovanie kyslíkom
D-G 5 zaškolenie na nahrievanie kovov plameňom
D-E 2 zaškolenie na rezanie a drážkovanie elektrickým oblúkom
D-M 1 zaškolenie na stehovanie v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou

Ďalšie kurzy:

Rozsah školení je stanovený v zmysle STN EN ISO 9712. Ponúkame certifikáciu cez certifikačné orgány PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. a Výskumný ústav zváračský Priemyselný inštitút SR. V prípade objednávky školenia a certifikácie pre viac ľudí ponúkame zaujímavé zľavy. Cenovú ponuku na mieru vypracujeme po prvom kontakte a vyšpecifikovaní požiadaviek zákazníka. V prípade, že Vám nevyhovuje ani jeden z uvedených termínov ponúkame individuálne termíny. Zároveň Vám zašleme osnovu kurzu. Poplatok je stanovený ako cena dohodou v súlade so Zákonom č. 18/96 Z. z., nie je v ňom zahrnutá cena skúšok a certifikácie. V prípade väčšieho počtu účastníkov zorganizujeme kurz aj priamo vo Vašej firme. Garantujeme lektorov certifikovaných v II. a III. stupni s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti NDT v rôznych priemyselných odvetviach.

Pozrite si tiež

Montáž a zváranie

Na základe požiadaviek v oblasti zvárania Welding & Testing of Materials - ( W&TM ) môže svojim zákazníkom ponúknuť nasledovné služby: Zváranie a montáž vyhradených tlakových zariadení, kvapalinových a parných kotlov, stabilných tlakových nádob, potrubných vedení a samotná montáž do funkčného celku..

Čítaj viac
Technické poradenstvo

Odborný zváračský dozor: EWE - európsky zváračský inžinier, IWE - medzinárodný zváračský inžinier, EWI-E - európsky zváračský inšpektor - inžinier, EWT – európsky zváračský technológ. Spracovanie technologických postupov zvárania

Čítaj viac
Akreditované laboratórium podľa ISO/IEC 17025

Nedeštruktívna kontrola umožňuje identifikovať a dokumentovať necelistvosti materiálov pomocou využitia fyzikálnych javov. Pre potreby našich zákazníkov môžeme poskytnúť nasledovné skúšky: Skúšanie materiálov, Poradenstvo pri navrhovaní NDT kontroly,..

Čítaj viac
KOMPLEXNÁ PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ

Realizujeme a zabezpečujeme práce v plnom rozsahu: Zemné práce, Prekládky IS, Stavba, údržba a opravy líniových vedení, Oceľové konštrukcie, Mostné oceľové konštrukcie, Protihlukové steny, Odvodnenie mostných objektov, Oceľové portály..

Čítaj viac

Kontaktujte nás

WELDING & TESTING OF MATERIALS, s.r.o.
(W&TM)


Sídlo Prevádzka
Moyzesová 939/46 Dlhá 88
Žilina 010 01 Žilina 010 09

IČO: 47601566
DIČ: 2024146289
IČ DPH: SK2024146289
IBAN: SK76 1100 0000 0029 4100 5283