WELDING & TESTING OF MATERIALS, s.r.o.

Otváracie hodiny
Pon – Pia 7:00 – 15:30
Sobota a Nedeľa – ZATVORENÉ

Kontakt
Sekretariát +421 918 322 050
office@wtm.sk

Adresa
WELDING & TESTING OF MATERIALS, s.r.o.
Dlhá 1011/88D
Žilina 010 09
Slovensko

Výskum a vývoj

Development

Vývoj nových materiálov neželezných kovov

Hlavnou obsahovou náplňou projektu je vývoj nových materiálov neželezných kovov orientované na zliatiny na báze horčíka, titánu, niklu, medi a ďalších zliatin. Využitie týchto zliatin sa predpokladá v automobilovom priemysle pre akumulátory, stýkače, poprípade iné súčasti v elektrických a hybridných vozidlách. Elektrické a hybridné vozidlá s využitím elektromotorov podstatne znižujú tvorbu emisií a spotrebu fosílnych palív, čo predpokladá vysokú mieru potencionálnej využiteľnosti predkladaného projektu. Súčasne sa bude vyvíjať technológia spracovania zliatin, ich spájanie a následná kontrola nedeštruktívnymi skúškami, ktoré slúžia

na kontrolu odliatkov a spojov súčastí. V nadväznosti na plnenie cieľov v súlade s horizontálnou prioritou trvalo udržateľného rozvoja sa posilní výskum a vývoj, zvýši sa rozvoj technologických procesov a zvýši sa konkurencieschopnosť v automobilovom priemysle. Primárnou cieľovou skupinou sú doktorandi a ich začlenenie do pracovného procesu, technickí pracovníci, zvárači, technológovia a ľudia z akademickej obce (školitelia aj študenti) aj administratívni pracovníci. Výstupom projektu bude priemyselné výskumno-vývojové centrum, ktorého cieľom je podporiť efektívnu spoluprácu medzi podnikom a výskumnou organizáciou.

Transfer technológií a výsledkov

Firma W&TM svojou činnosťou a službami zvyšuje domácu pridanú hodnotu, snaží sa o efektívny transfer technológií a výsledkov vedy a výskumu do výrobného procesu a o rozvoj výrobných postupov v priemysle orientovaných na lepšie využívanie dostupných zdrojov, vyššiu mieru recyklácie a využívanie materiálov priateľských k životnému prostrediu využitím vedecko technologického rozvoja a inovácií. Využíva a nahrádza doposiaľ používané materiály za materiály moderné s novým a vyšším komplexom úžitkových vlastností, včítane technologickej spracovateľnosti (obrábanie, tvárnenie, spájanie). Snaží sa o rozvoj technologických investičných celkov, najmä v oblasti strojárenstva a integrovaných priemyselných zariadení, s ohľadom na aplikáciu a použitie ľahkých kovov a moderných materiálov vo výrobe dopravnej s cieľom znižovania celkovej hmotnosti a príspevku k zelenej ekonomike, vývoj a aplikačné využitie kompozitných materiálov.

Výskum chýb materiálov

Firma W&TM sa zaoberá výskumom a vývojom technických vied, hlavne výrobných technológii ako sú zváranie, zlievanie, tvárnenie a tepelné spracovanie materiálov. V oblasti výskumu sme zameraný na základný výskum chýb materiálov alebo výrobkov po zváraní, tvárnení, obrábaní, odlievaní. Spoločnosť sa tiež venuje oprave a rekonštrukcií rôznych zváraných konštrukcií a tlakových nádob, defektoskopickému skúšaniu materiálov nedeštruktívnymi metódami, informatívnemu testovaniu, meraniu, analýze a kontrole materiálov. Firma W&TM vykonáva aj mimoškolskú vzdelávaciu činnosť. Spoločnosť úzko spolupracuje s odborníkmi

Katedry technologického inžinierstva na Žilinskej univerzite. Zváranie a kontrola materiálov nedeštruktívnymi skúškami sa vykonávajú v laboratóriu NDT, ktoré má firma W&TM v prenájme. K dispozícií má tiež zváračskú dielnu s komplexným vybavením. Využíva sa na skúšanie zvárania a spájania rôznych materiálov.

Služby

services
KONTROLA MATERIÁLOV

Deštruktívna

KONTROLA MATERIÁLOV

Nedeštruktívna NDT

ZVÁRANIE

Montáž a zváranie

ZVÁRANIE

Technické poradenstvo

ZVÁRANIE

ISO poradenstvo

KOMPLEXNÁ

Projektová činnosť

VEDA

Výskum a vývoj

Vzdelávanie

Školenia a kurzy

Kontaktovať

contact

    Vaše meno *požadovaný

    Váš email *požadovaný

    Vaša otázka