WELDING & TESTING OF MATERIALS, s.r.o.

Otváracie hodiny
Pon – Pia 7:00 – 15:30
Sobota a Nedeľa – ZATVORENÉ

Kontakt
Sekretariát +421 918 322 050
office@wtm.sk

Adresa
WELDING & TESTING OF MATERIALS, s.r.o.
Dlhá 1011/88D
Žilina 010 09
Slovensko

Na základe požiadaviek zákazníkov ponúka W&TM:

 • Prekládky IS – špecializujeme sa hlavne na prekládky plynovodov – VTL, STL, vodovodov, produktovodov a ostatných líniových potrubných vedení.
 • Stavba, údržba a opravy líniových vedení – táto činnosť pozostáva hlavne z realizácie rôznych druhov rúrovodov.
 • Oceľové konštrukcie – pre pozemné, inžinierske, vodohospodárske a železničné stavby
 • Mostné oceľové konštrukcie – dodávka a montáž oceľových mostných nosných konštrukcií, dodávka a montáž oceľových zábradlí.
 • Protihlukové steny – dodávka a montáž PHS odrazových aj pohltivých, hluku spôsobeného automobilovou a železničnou dopravou v obytných a priemyselných zónach.
 • Odvodnenie mostných objektov – dodávka a montáž odvodnenia mostovky pomocou zaveseného potrubia pod mostovkou.
 • Oceľové portály – dodávka a montáž vrátane stavebnej časti oceľových portálov pre montáž zvislého dopravného značenia.
 • Statické posúdenie oceľových konštrukcií, potrubných rozvodov, VTZ tlakových a plynových
 • Zemné práce – realizujeme zemné práce v menšom rozsahu:
  • Výkopy stavebných jám aj s odvozom zeminy
  • Výkopy rýh pre preložky IS
  • Zásypy jám, rýh, zásypy okolo objektov aj so zhutnením

Služby

services
KONTROLA MATERIÁLOV

Deštruktívna

KONTROLA MATERIÁLOV

Nedeštruktívna NDT

ZVÁRANIE

Montáž a zváranie

ZVÁRANIE

Technické poradenstvo

ZVÁRANIE

ISO poradenstvo

KOMPLEXNÁ

Projektová činnosť

VEDA

Výskum a vývoj

Vzdelávanie

Školenia a kurzy

Kontaktovať

contact

  Vaše meno *požadovaný

  Váš email *požadovaný

  Vaša otázka