WELDING & TESTING OF MATERIALS, s.r.o.

Otváracie hodiny
Pon – Pia 7:00 – 15:30
Sobota a Nedeľa – ZATVORENÉ

Kontakt
Sekretariát +421 918 322 050
office@wtm.sk

Adresa
WELDING & TESTING OF MATERIALS, s.r.o.
Dlhá 1011/88D
Žilina 010 09
Slovensko

NDT Školenia

COURSES

VT 2 – vizuálna metóda skúšania

Ide o najstaršiu a najpoužívanejšiu nedeštruktívnu metódu skúšania. Uplatňuje sa na takmer každý výrobok ako základný nástroj na zabezpečenie kvality. Vo všeobecnosti najneprijateľnejšími vadami sú vady na povrchu materiálov a výrobkov. Vizuálna kontrola, inšpekcie a skenovanie môžu úspešne odhaliť tieto neprijateľné diskontinuity povrchu.

Plánované termíny:

.

Viac informácii
Komu je určená:

Pracovníkom vykonávajúcich vizuálnu kontrolu podľa ISO 9712

Podmienky prijatia:

Úplné stredoškolské vzdelanie, prax min. 4 mesiace

Dĺžka kurzu:

40 hodín (5 dní)

Obsahová náplň:

Metódy NDT, princípy metódy, normy a predpisy, mierky a zariadenia, hodnotenie.

Prístrojové vybavenie používané na kurze:

Sady mierok na priamu VT kontrolu, videoendoskop, porovnávací katalóg na hodnotenie povrchov odliatkov SCRATA

Podmienky získania certifikátu podľa ISO 9712:

Potvrdenie o absolvovaní kurzu, úspešné zloženie skúšky, doložený očný test, zaplatenie faktúry

PT 2 – kapilárna metóda skúšania

Penetračná/kapilárna skúška je rýchla, ekonomická a široko používaná nedeštruktívna skúšobná metóda na detekciu
povrchových vád vo všetkých typoch neporéznych materiáloch (kovy, plasty alebo keramika). Penetračná skúška je
založená princípoch kapilárneho pôsobenia, pri ktorom penetrant preniká do dutín na povrchu skúšaného objektu.

Plánované termíny:
Viac informácii
Viac informácii
Komu je určená:

Pracovníkom vykonávajúcich kapilárnu kontrolu podľa ISO 9712

Podmienky prijatia:

Úplné stredoškolské vzdelanie, prax min. 4 mesiace

Dĺžka kurzu:

40 hodín (5 dní)

Obsahová náplň:

Metódy NDT, princípy metódy, normy a predpisy, mierky a zariadenia, hodnotenie.

Prístrojové vybavenie používané na kurze:

Sady sprejov farebné, duálne aj florescenčné, UV lampa, UV meter, Lux meter

Podmienky získania certifikátu podľa ISO 9712:

Potvrdenie o absolvovaní kurzu, úspešné zloženie skúšky, doložený očný test, zaplatenie faktúry

MT 2 – magnetická metóda skúšania

Ide o nedeštruktívnu skúšobnú metódu na zisťovanie povrchových a podpovrchových necelistvostí vo feromagnetických materiáloch. Testovacia metóda zahŕňa aplikáciu magnetického poľa externe, alebo použitie elektrického prúdu priamo cez materiál, ktorý vytvorí magnetické pole v materiáli. Zároveň sú viditeľné feromagnetické častice nanášané na skúšobný povrch.

Plánované termíny:
Viac informácii
Viac informácii
Komu je určená:

Pracovníkom vykonávajúcich magnetickú kontrolu podľa ISO 9712

Podmienky prijatia:

Úplné stredoškolské vzdelanie, prax min. 4 mesiace

Dĺžka kurzu:

40 hodín (5 dní)

Obsahová náplň:

Metódy NDT, princípy metódy, normy a predpisy, mierky a zariadenia, hodnotenie.

Prístrojové vybavenie používané na kurze:

Elektromagnetické jarmo Tiede, Prúdový zdroj, priložené elektródy, pomocný vodič, posuvné cievky, elektródy, UV
lampa, UV meter, Lux meter, sady sprejov farebné aj florescenčné

Podmienky získania certifikátu podľa ISO 9712:

Potvrdenie o absolvovaní kurzu, úspešné zloženie skúšky, doložený očný test, zaplatenie faktúry

RT

Plánované termíny:

UT

Plánované termíny:

ET

Plánované termíny:

LT/B2

Plánované termíny:

LT/C2

Plánované termíny:

UTT

Plánované termíny:

Služby

services
KONTROLA MATERIÁLOV

Deštruktívna

KONTROLA MATERIÁLOV

Nedeštruktívna NDT

ZVÁRANIE

Montáž a zváranie

ZVÁRANIE

Technické poradenstvo

ZVÁRANIE

ISO poradenstvo

KOMPLEXNÁ

Projektová činnosť

VEDA

Výskum a vývoj

Vzdelávanie

Školenia a kurzy

Kontaktovať

contact

    Vaše meno *požadovaný

    Váš email *požadovaný

    Vaša otázka