WELDING & TESTING OF MATERIALS, s.r.o.

Otváracie hodiny
Pon – Pia 7:00 – 15:30
Sobota a Nedeľa – ZATVORENÉ

Kontakt
Sekretariát +421 918 322 050
office@wtm.sk

Adresa
WELDING & TESTING OF MATERIALS, s.r.o.
Dlhá 1011/88D
Žilina 010 09
Slovensko

Na základe požiadaviek zákazníkov ponúka W&TM:

Zvýšte svoju konkurencieschopnosť a image podniku na trhu pomocou zavedeného systému kvality.

Zabezpečujeme odborné poradenstvo a konzultácie pri budovaní a zavádzaní efektívneho a funkčného systému manažérstva kvality ISO, jeho udržiavanie a neustále zlepšovanie.

ISO certifikácia je vhodná pre všetky malé, stredné i veľké spoločnosti z rôznych odvetví.

Ponúkame Vám poradenstvo a následnú certifikáciu v oblasti zavádzania systémov kvality podľa:

STN EN ISO 9001

Jedným zo základných manažérskych nástrojov na zabezpečenie a dosiahnutie kvality je systém manažérstva kvality (SMK) podľa normy ISO 9001.

ISO 9001 je univerzálna medzinárodná norma, ktorá sa zaoberá kvalitou. Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 je možné zaviesť do akejkoľvek spoločnosti.

Zavedenie a certifikácia systému manažérstva kvality ISO prináša tieto výhody- zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu, účasť vo verejných súťažiach, zlepšenie riadenia organizácie (určenie zodpovedností a právomoci), ekonomické prínosy (zníženie počtu sťažností a reklamácii od zákazníkov, znižovanie nákladov na nekvalitu), dôkaz serióznosti organizácie.

STN EN ISO 3834

Rad noriem ISO 3834 poskytuje návod na vybudovanie a udržiavanie fungujúceho systému manažérstva kvality tavného zvárania kovových materiálov. Zváranie je využívané vo viacerých priemyselných odvetviach- strojárstvo, stavebníctvo, energetika, spracovateľský priemysel, hutníctvo,..

Rad noriem ISO 3834 nenahrádza ISO 9001, ale predstavuje nástroj na jej používanie pre procesy zvárania. Dôraz je kladený na kvalifikáciu pracovníkov, používané zariadenia, postupy a záznamy zvárania.

STN EN 1090

Norma STN EN 1090 stanovuje požiadavky na základné a prídavné materiály, spojovacie súčasti, delenie materiálu a samozrejme aj na zváranie, ktoré musí byť prevádzané v súlade s ISO 3834-1 až 6. Ďalej stanovuje zvárací dozor podľa ISO 14731, použitie zváracích postupov a kvalifikáciu zváracieho personálu, požiadavky na prípravu a zostavenie konštrukcií, ako aj systém kontroly výroby.

Služby

services
KONTROLA MATERIÁLOV

Deštruktívna

KONTROLA MATERIÁLOV

Nedeštruktívna NDT

ZVÁRANIE

Montáž a zváranie

ZVÁRANIE

Technické poradenstvo

ZVÁRANIE

ISO poradenstvo

KOMPLEXNÁ

Projektová činnosť

VEDA

Výskum a vývoj

Vzdelávanie

Školenia a kurzy

Kontaktovať

contact

    Vaše meno *požadovaný

    Váš email *požadovaný

    Vaša otázka