WELDING & TESTING OF MATERIALS, s.r.o.

Otváracie hodiny
Pon – Pia 7:00 – 15:30
Sobota a Nedeľa – ZATVORENÉ

Kontakt
Sekretariát +421 918 322 050
office@wtm.sk

Adresa
WELDING & TESTING OF MATERIALS, s.r.o.
Dlhá 1011/88D
Žilina 010 09
Slovensko

O nás

About US

Tvoríme riešenia pre Vaše projekty

Firma WELDING & TESTING OF MATERIALS, s.r.o. sa zaoberá výskumom a vývojom v oblasti technických vied, hlavne výrobných technológii ako sú zváranie, zlievanie, tvárnenie a tepelné spracovanie materiálov. Kontrola materiálov nedeštruktívnymi skúškami sa vykonávajú v laboratóriu NDT. K dispozícií je tiež zváračská dielňa s komplexným vybavením. Využíva sa na skúšanie zvárania a spájania rôznych materiálov. Firma W&TM vykonáva aj mimoškolskú vzdelávaciu činnosť. Pracovníci W&TM sú kvalifikovaní pre vykonávanie svojej činnosti.

Transfer technológií a výsledkov vedy

Firma W&TM svojou činnosťou a službami zvyšuje domácu pridanú hodnotu, snaží sa o efektívny transfer technológií a výsledkov vedy a výskumu do výrobného procesu. O rozvoj výrobných postupov v priemysle orientovaných na lepšie využívanie dostupných zdrojov, vyššiu mieru recyklácie a využívanie materiálov priateľských k životnému prostrediu využitím vedecko technologického rozvoja a inovácií.

Výskum chýb materiálov

V oblasti výskumu sa zameriavame na základný výskum chýb materiálov alebo výrobkov po zváraní, tvárnení, obrábaní a odlievaní. Spoločnosť sa venuje tiež oprave a rekonštrukcii rôznych zváraných konštrukcií a tlakových nádob, defektoskopickému skúšaniu materiálov nedeštruktívnymi metódami, informatívnemu testovaniu, meraniu, analýze a kontrole materiálov.

Výskum & Vývoj

Využíva a nahrádza doposiaľ používané materiály za materiály moderné s novým a vyšším komplexom úžitkových vlastností, včítane technologickej spracovateľnosti (obrábanie, tvárnenie, spájanie). Snaží sa o rozvoj technologických investičných celkov, najmä v oblasti strojárenstva a integrovaných priemyselných zariadení, s ohľadom na aplikáciu a použitie ľahkých kovov a moderných materiálov vo výrobe dopravnej s cieľom znižovania celkovej hmotnosti a príspevku k zelenej ekonomike, vývoj a aplikačné využitie kompozitných materiálov.

Služby

services
KONTROLA MATERIÁLOV

Deštruktívna

KONTROLA MATERIÁLOV

Nedeštruktívna NDT

ZVÁRANIE

Montáž a zváranie

ZVÁRANIE

Technické poradenstvo

ZVÁRANIE

ISO poradenstvo

KOMPLEXNÁ

Projektová činnosť

VEDA

Výskum a vývoj

Vzdelávanie

Školenia a kurzy

Kontaktovať

contact

    Vaše meno *požadovaný

    Váš email *požadovaný

    Vaša otázka