English
WELDING & TESTING OF MATERIALS

Výskum a vývoj v oblasti technických vied

Chcem vedieť viac o výskume a vývoji

ISO poradenstvo

Zvýšte svoju konkurencieschopnosť a image podniku na trhu pomocou zavedeného systému kvality.

Zabezpečujeme odborné poradenstvo a konzultácie pri budovaní a zavádzaní efektívneho a funkčného systému manažérstva kvality ISO, jeho udržiavanie a neustále zlepšovanie.

ISO certifikácia je vhodná pre všetky malé, stredné i veľké spoločnosti z rôznych odvetví.

Ponúkame Vám poradenstvo a následnú certifikáciu v oblasti zavádzania systémov kvality podľa:

STN EN ISO 9001

Jedným zo základných manažérskych nástrojov na zabezpečenie a dosiahnutie kvality je systém manažérstva kvality (SMK) podľa normy ISO 9001.

ISO 9001 je univerzálna medzinárodná norma, ktorá sa zaoberá kvalitou. Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 je možné zaviesť do akejkoľvek spoločnosti.

Zavedenie a certifikácia systému manažérstva kvality ISO prináša tieto výhody- zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu, účasť vo verejných súťažiach, zlepšenie riadenia organizácie (určenie zodpovedností a právomoci), ekonomické prínosy (zníženie počtu sťažností a reklamácii od zákazníkov, znižovanie nákladov na nekvalitu), dôkaz serióznosti organizácie.

STN EN ISO 3834

Rad noriem ISO 3834 poskytuje návod na vybudovanie a udržiavanie fungujúceho systému manažérstva kvality tavného zvárania kovových materiálov. Zváranie je využívané vo viacerých priemyselných odvetviach- strojárstvo, stavebníctvo, energetika, spracovateľský priemysel, hutníctvo,..

Rad noriem ISO 3834 nenahrádza ISO 9001, ale predstavuje nástroj na jej používanie pre procesy zvárania. Dôraz je kladený na kvalifikáciu pracovníkov, používané zariadenia, postupy a záznamy zvárania.

STN EN 1090

Norma STN EN 1090 stanovuje požiadavky na základné a prídavné materiály, spojovacie súčasti, delenie materiálu a samozrejme aj na zváranie, ktoré musí byť prevádzané v súlade s ISO 3834-1 až 6. Ďalej stanovuje zvárací dozor podľa ISO 14731, použitie zváracích postupov a kvalifikáciu zváracieho personálu, požiadavky na prípravu a zostavenie konštrukcií, ako aj systém kontroly výroby.

Pozrite si tiež

Montáž a zváranie

Na základe požiadaviek v oblasti zvárania WELDING & TESTING OF MATERIALS môže svojim zákazníkom ponúknuť nasledovné služby: Zváranie a montáž vyhradených tlakových zariadení, kvapalinových a parných kotlov, stabilných tlakových nádob, rubných vedení a samotná montáž do funkčného celku..

Čítaj viac
Technické poradenstvo

Odborný zváračský dozor: EWE - európsky zváračský inžinier, IWE - medzinárodný zváračský inžinier, EWI-E - európsky zváračský inšpektor - inžinier, EWT – európsky zváračský technológ. Spracovanie technologických postupov zvárania

Čítaj viac
Akreditované laboratórium podľa STN EN ISO/IEC 17025

Nedeštruktívna kontrola umožňuje identifikovať a dokumentovať necelistvosti materiálov pomocou využitia fyzikálnych javov. Pre potreby našich zákazníkov môžeme poskytnúť nasledovné skúšky: Skúšanie materiálov, Poradenstvo pri navrhovaní NDT kontroly,..

Čítaj viac
KOMPLEXNÁ PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ

Realizujeme a zabezpečujeme práce v plnom rozsahu: Zemné práce, Prekládky IS, Stavba, údržba a opravy líniových vedení, Oceľové konštrukcie, Mostné oceľové konštrukcie, Protihlukové steny, Odvodnenie mostných objektov, Oceľové portály..

Čítaj viac

Kontaktujte nás

WELDING & TESTING OF MATERIALS, s.r.o.

Adresa
Dlhá 1011/88D
Žilina 010 09

IČO: 47601566
DIČ: 2024146289
IČ DPH: SK2024146289
IBAN: SK76 1100 0000 0029 4100 5283