English
WELDING & TESTING OF MATERIALS

Výskum a vývoj v oblasti technických vied

Chcem vedieť viac o výskume a vývoji

Referencie

NDT

Zákazník:
G&F Energy, s.r.o.
Názov projektu:
RTG kontrola potrubných rozvodov pre závod Jaguar Landrover
Zákazník:
Tetrastav, s.r.o.
Názov projektu:
RTG kontrola na oprave horúcovodu OD Carrefour - Mestká plaváreň
Zákazník:
Metsa Tissue Slovakia s.r.o.
Názov projektu:
UT, MT kontrola častí papierenských strojov
Zákazník:
Kinex Bearings, a.s.
Názov projektu:
UT kontrola ložiskových krúžkov
Zákazník:
EKOL, spol. s r.o.
Názov projektu:
NDT kontrola súčastí parných turbín pre Martinskú Teplárenskú, a.s a Bučina Zvolen, a.s.

DT

Zákazník:
Hanon System Slovakia s.r.o., Ilava
Názov projektu:
Deštruktívna kontrola chladenia batérii

Potrubné systémy

Zákazník:
Novesta, a.s., Partizánske
Názov projektu:
Inštalácia rozvodu pary (1,1 MPa, 184°C) od rozvádzača ku spotrebičom
Zákazník:
Kvartet, a.s., Partizánske
Názov projektu:
Inštalácia nového merania na rozvádzač pary
Zákazník:
Kvartet, a.s., Partizánske
Názov projektu:
Nové prepojenia v rozvodni
Zákazník:
BYTTERM, a.s., Žilina
Názov projektu:
Oprava poruchy na rozvode TÚV
Zákazník:
ENERGO CONTROLS spol. s r.o., Žilina
Názov projektu:
Výroba a montáž parovodnej prípojky pre Duropack Turpark obaly, a.s., Martin
Zákazník:
INA, s.r.o., KNM
Názov projektu:
Rekonštrukcia tepelných rozvodov v NsP Prešov
Zákazník:
ENERGO CONTROLS spol. s r.o., Žilina, TERMEL SK, spol. s r.o., Kysucké Nové Mesto
Názov projektu:
Odovzdávacia stanica tepla, súbor CUBE, Žilina
Zákazník:
Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s., Piešťany
Názov projektu:
Rekonštrukcia tepelného hospodárstva SLK Piešťany
Zákazník:
Slovenské elektrárne - EBO Jaslovské Bohunice - ENGUL s.r.o., Martin
Názov projektu:
Montáž technológie a dvojplášťového potrubia
Zákazník:
VAS s.r.o. Žilina
Názov projektu:
Regulačná stanica plynu a montáž potrubného prestrelu
Zákazník:
SIAD Slovakia spol. s r.o. Bratislava
Názov projektu:
Zdrojové stanice a rozvody dusíka a kyslíka v DDO, s.r.o. Dubnica nad Váhom
Zákazník:
BYTTERM, a.s. Žilina
Názov projektu:
Doplnenie regulačnej rady plynu v RSP kotolne PK K5 Hájik, Žilina

Oceľové konštrukcie

Zákazník:
TS-ING s.r.o
Názov projektu:
Prestavba hnojiska na silážnu jamu
Zákazník:
MEANDER PARK ORAVICE
Názov projektu:
Výroba a montáž mosta pre peších cez rieku Oravica
Zákazník:
Consulting&Controlof Welding s.r.o.
Názov projektu:
Výstavba budovy firmy Consulting & Control of Welding, s.r.o.
Zákazník:
POVAŽSKÁ CEMENTÁREŇ, a.s., Ladce
Názov projektu:
Rozšírenie autocisternovej expedície cementu
Zákazník:
SKANSKA DS a.s., Brno
Názov projektu:
Predlžovanie mikropilót piliera P7 na úseku diaľnice D1 Sverepec-Vrtižer
Zákazník:
SKANSKA DS a.s., Brno
Názov projektu:
Montáž oceľových nosníkov HEB 700 do hlavice piliera P7
Zákazník:
SKANSKA DS a.s., Brno
Názov projektu:
Montáž a výroba podporných oceľových konštrukcii, D1 Sverepec-Vrtižer
Zákazník:
VÁHOSTAV – SK, a.s., Žilina
Názov projektu:
Výroba a montáž oceľového zábradlia, úsek diaľnice D1 Sverepec-Vrtižer
Zákazník:
TOM SPEED, Žilina
Názov projektu:
Vozíky pod koľajové vozidlá
Zákazník:
SKANSKA DS a.s., Brno
Názov projektu:
Montáž montážnych plošín, úsek diaľnice D1 Sverepec-Vrtižer
Zákazník:
SKANSKA DS a.s., Brno
Názov projektu:
Kotvenie výťahu do piliera, D1, 1. etapa
Zákazník:
VÁHOSTAV-SK, a.s., Žilina
Názov projektu:
Stĺp protihlukovej steny, D1,2. etapa
Zákazník:
BÖGL a KRÝSL k.s. Bratislava
Názov projektu:
Dodávka a montáž zábradlia pre ŽSR -Trenčianska Teplá
Zákazník:
BOGL&KRÝSL, k.s.
Názov projektu:
Dodávka a montáž protihlukovej steny Ladce-Beluša, ŽSR Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom
Zákazník:
MZ PNEU Žilina
Názov projektu:
Dodávka a montáž ochranných klietok
Zákazník:
BÖGL a KRÝSL k.s. Bratislava
Názov projektu:
Dodávka a montáž oceľovej konštrukcie na železničný most pre ŽSR
Zákazník:
EUROVIA CS a.s.
Názov projektu:
Výroba dvoch závesných rámov pre VTD BERD
Zákazník:
TS-ING s.r.o.
Názov projektu:
Dodávka a montáž OK, Nitrianske Pravno

Pozrite si tiež

Montáž a zváranie

Na základe požiadaviek v oblasti zvárania WELDING & TESTING OF MATERIALS môže svojim zákazníkom ponúknuť nasledovné služby: Zváranie a montáž vyhradených tlakových zariadení, kvapalinových a parných kotlov, stabilných tlakových nádob, rubných vedení a samotná montáž do funkčného celku..

Čítaj viac
Technické poradenstvo

Odborný zváračský dozor: EWE - európsky zváračský inžinier, IWE - medzinárodný zváračský inžinier, EWI-E - európsky zváračský inšpektor - inžinier, EWT – európsky zváračský technológ. Spracovanie technologických postupov zvárania

Čítaj viac
Akreditované laboratórium podľa STN EN ISO/IEC 17025

Nedeštruktívna kontrola umožňuje identifikovať a dokumentovať necelistvosti materiálov pomocou využitia fyzikálnych javov. Pre potreby našich zákazníkov môžeme poskytnúť nasledovné skúšky: Skúšanie materiálov, Poradenstvo pri navrhovaní NDT kontroly,..

Čítaj viac
KOMPLEXNÁ PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ

Realizujeme a zabezpečujeme práce v plnom rozsahu: Zemné práce, Prekládky IS, Stavba, údržba a opravy líniových vedení, Oceľové konštrukcie, Mostné oceľové konštrukcie, Protihlukové steny, Odvodnenie mostných objektov, Oceľové portály..

Čítaj viac

Kontaktujte nás

WELDING & TESTING OF MATERIALS, s.r.o.

Adresa
Dlhá 1011/88D
Žilina 010 09

IČO: 47601566
DIČ: 2024146289
IČ DPH: SK2024146289
IBAN: SK76 1100 0000 0029 4100 5283